» o mnie

» genealogia

» prawo

» tłumaczenia

GENEALOGIA

Konrad Cichocki herbu Nałęcz

» Moi przodkowie 1775 – 1984

» "Cichocki" [w:] Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz,
Lipsk 1839-1845, t. 3, s. 103-104 – pobierz PDF [414 KB]

» "Наленчь" [w:] Александр Борисович Лакиер, Русская геральдика,
Санкт-Петербург 1855, с. 445-446 – pobierz PDF [379 KB]

» "WANWELNYCZA" [w:] Joannis Długosz, Senioris canonici cracoviensis. Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, A.D. 1864 (A.D. 1440–1480), Tomus II, p. 568 – pobierz PDF [391 KB] » ANALIZA GRAMATYCZNA [935 KB]

» "WĄWOLNICA" [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, wyd. Filip Sulimierski i Władysław Walewski, Warszawa 1893, t. 13, str. 181-182 – pobierz PDF [320 KB]

                                                              Copyright © Konrad Cichocki, Lublin 2006-2018